בר רפאלי מתאסלמת

ק חמש מאות שנים אלא גם את הקפיצה לתוך ההדפסה האלקטרונית, ונותר כמו שהוא ביסודו.שלום עולם!
כתבת המחשה
כותרת להמחשה
hhh
כתבת השלמה