Browsing articles tagged with "ארכיון יובל המבולבל - Simplo
יול 19, 2010
סגור לתגובות על פוסט בתבנית יפה

פוסט בתבנית יפה

Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים אלא גם את הקפיצה לתוך ההדפסה האלקטרונית,