אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן

— ר' נחמן מברסלב